Ontwerp en bouw van sociale woningen – Menslievendheid

Klant:

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

Architect:

Maatschap Abscis Architecten - Team Henk - Sint-Denijs-Westrem

Uitvoeringsperiode:

237 werkdagen vanaf start na goedkeuring bouwaanvraag

Uitvoeringsbedrag:

2.016.088 € bouw (totaal: 3.955.379 €)

Bouwplaats:

Brussel (Anderlecht)

Over het project

Deze Design & Build opdracht behelst de realisatie van 15 sociale appartementen volgens de principes van passiefbouw.
De werken omvatten ruwbouw, afwerking en technieken.

Kerngegevens

Bebouwde oppervlakte  2.059 m² 
Aantal bouwlagen