Wie zijn we?

Kwaliteit en service

We focussen ons als solide familiebedrijf op de creatie van toegevoegde waarde voor onze klanten en ontwerpers. We streven naar kwaliteit in veilige omstandigheden met aandacht voor het milieu.

Pragmatisch en gestructureerd

Bijzondere aandacht gaat naar het samenstellen van de gepaste werfomkadering in functie van de eigenheid van uw bouwproject. De projectleider en werfleider zijn uw direct aanspreekpunt, zij hebben ruime bevoegdheden om vlot te schakelen.

Directe betrokkenheid

Heldere communicatie

Met ons gebruiksvriendelijk informatieuitwisselingsplatform staat u in direct contact met alle partijen die instaan voor uw bouwproject. Alle projectinformatie is hier beschikbaar.

Wyckaert_wij denken met u mee

Wij denken met u mee

Onze studiedienst met ervaren calculatoren en ingenieurs denkt vanaf de ontwerpfase samen met u en uw ontwerpers mee en creëert hierdoor een toegevoegde waarde. Deze design & build aanpak resulteert in een onderbouwde voorbereiding voor de uitvoering van uw bouwproject.

Onze waarden

Met het FOCUS-project integreren we duurzaam ondernemen op een proactieve manier in ons bedrijfsbeleid.
Onze FOCUS-kernwaarden zijn: Familie, Ontwikkeling, Creativiteit, Uitdaging en Samenwerking.

F(amilie): We zijn een familiale onderneming waarbij de werknemers centraal staan.
O(ontwikkeling): Al onze medewerkers krijgen de kans om zich voortdurend te ontwikkelen.
C(reativiteit): Wij denken in elke fase van het bouwproces mee met de klant.
U(itdaging): We gaan alle uitdagingen aan.
S(amenwerken): We zetten als maatschappelijk verantwoorde onderneming met z’n allen in op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, geclusterd binnen de 5 P’s: Peace, People, Planet, Prosperity 
en Participation. Zo zetten we ons sinds 2017 in voor het goede doel. In 2017 steunden we De Tandem, een dienst voor thuisbegeleiding van personen 
met een mentale beperking. In 2018 steunden we de afdeling pediatrie van het AZ St Lucas. In 2019 konden VZW Stappen, een begeleidingstehuis voor meisjes tussen 14 en 18 jaar, en beTSCvzw, een organisatie die zich inzet voor iedereen die te maken krijgt met TSC, Tubereuze Sclerose Complex, op onze steun rekenen.