nieuws
12.13.2017

Wyckaert wint Aedificas Award 2017

Wyckaert en VZW De Tandem vielen op 13/12/17 in de prijzen. Het MVO-verhaal, meer specifiek onze inzet voor VZW De Tandem, werd beloond door de Aedificas Foundation, een initiatief van Confederatie Bouw.

Wyckaert is van mening dat een sterk bedrijfsleven van cruciaal belang is in de samenleving, maar evengoed is de rol die goede doelen vervullen van onmiskenbare waarde. Het is onze overtuiging dat een actief partnerschap tussen beide niet alleen kwetsbare groepen ten goede kan komen, maar ook de samenleving. Toen het voorstel vanuit het personeel werd gelanceerd om ons als bedrijf in te zetten voor een goed doel hebben we dan ook niet geaarzeld. Het steunen van goede doelen is een oprecht engagement dat gedragen wordt door de medewerkers, ondersteund door de directie en waarin onze stakeholders actief participeren. Het winnen van de Aedificas Foundation Award is een mooi steuntje in de rug voor de toekomst van VZW De Tandem en tevens is het een erkenning van de belangeloze inzet van onze medewerkers en stakeholders.

VZW De Tandem biedt thuisbegeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. In die thuisbegeleiding willen ze hen maximale ontwikkelingskansen bieden. Niet voor alle gezinnen is het evident om die kansen te krijgen. Vaak vormt de verplichte persoonlijke bijdrage van 5 € per begeleiding een te hoge drempel voor gezinnen die in maatschappelijk kwetsbare groepen zitten. Nochtans is het vaak in die groepen dat begeleiding van De Tandem vzw heel wat kan betekenen. Een deel van de financiële beloning die vasthangt aan de Aedificas Award 2017 zal gebruikt worden om in het sociaal fonds van De Tandem vzw te storten. Zo kan het fonds in die beperkte persoonlijke bijdragen van gezinnen in kwetsbare situaties tegemoetkomen zodat zij ook de broodnodige ondersteuning kunnen genieten.

Daarnaast beschikt de Tandem vzw ook over een spelotheek met aangepast speelgoed voor personen met een verstandelijke beperking. De collectie telt intussen meer dan 3000 stukken speelgoed die jaarlijks aan 250 actieve leden uitgeleend worden. Deze spelotheek zorgt ervoor dat mensen met een beperking maximale ontwikkelingskansen kunnen krijgen. De spelotheekwerking valt buiten de erkenning van De Tandem vzw waardoor ze voor de uitbating volledig op giften aangewezen zijn. Het overige deel van de 5000€ zal dan ook gebruikt worden om de instandhouding van de spelotheek te garanderen.

MVO Vlaanderen berichtte eveneens over de maatschappelijke rol van Wyckaert NV. Het artikel kan je hier lezen