nieuws
06.19.2019

Wyckaert ontvangt voor de 4e keer het Charter Duurzaam Ondernemen

Woensdag 19 juni ontving Wyckaert voor de vierde keer op rij het Charter Duurzaam Ondernemen.

Met het Charter Duurzaam Ondernemen honoreert Voka de bedrijven die meer inspanningen leveren dan wat strikt wettelijk vereist is inzake milieu, veiligheid en mensvriendelijk ondernemen

De duurzaamheidsacties zijn gekoppeld aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties die zich toespitsen op mensen, welvaart, partnerschap, planeet en vrede. Deze worden sinds 2015 onderschreven door 193 staats- en regeringsleiders. De doelstelling is om deze tegen 2030 te verwezenlijken. Een ambitieuze en grensverleggende taak waarin het bedrijfsleven een niet te onderschatten rol speelt. Ook Wyckaert heeft zich geëngageerd om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te gebruiken als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën. Concreet betekent dit dat Wyckaert

  • duurzaam ondernemen op een proactieve manier integreert in het bedrijfsbeleid
  • doelstellingen en concrete acties formuleert die passen binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties
  • rapporteert over de geboekte resultaten aan de evaluatiecommissie van het Charter Duurzaam Ondernemen
  • extern communiceert over de uitgevoerde acties
  • continu werkt aan de conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving

 

Wat realiseerde Wyckaert het afgelopen jaar in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?

  • opmaak van een contextanalyse van de interne en externe stakeholders
  • verder uitbouwen van een lerende organisatie door onder andere de implementatie van LEAN.
  • inzetten op de interne kennisdeling door onder andere kennisoverdracht van praktijk voorbeelden op de werven te organiseren
  • versterken van de externe communicatie (o.a employerbranding)
  • organiseren van verschillende “Feel Good” activiteiten die zich focussen op sport, gezondheid en ontspanning. Verder zetten directie en werknemers zich samen gedurende een gans jaar in voor 2 goede doelen