nieuws
02.28.2019

Wyckaert onderschrijft het “Safety My Priority” charter

Veiligheid is binnen Wyckaert een prioriteit. Onze onderneming benadrukt dit nog eens door het Safety My Priority Charter te ondertekenen.

Safety My Priority is de sensibiliseringscampagne die de Confederatie Bouw lanceerde om het aantal arbeidsongevallen in de bouw sterk in te perken. De kern van deze campagne is een charter dat aannemers kunnen ondertekenen en waarmee ze aangeven dat ze absolute voorrang geven aan veiligheid.

De laatste jaren kende het aantal arbeidsongevallen in de bouw een positieve evolutie. Het aantal daalde van 18.100 in 2012 naar 14.600 in 2017. Ondanks de kentering blijft de bouwsector verantwoordelijk voor 10% van het aantal arbeidsongevallen in België. Dagelijks vinden er maar liefst 56 arbeidsongevallen plaats in de bouwsector en elke maand valt er gemiddeld minstens één dodelijk ongeval te betreuren. Dat is onaanvaardbaar op menselijk, maatschappelijk en economisch vlak.

Het zou minstens onze betrachting moeten zijn om de cijfers van Nederland, Zweden, Ierland en Groot-Brittannië te evenaren. Werknemers in de bouw hebben er twee keer minder kans dan in ons land om het slachtoffer te worden van een arbeidsongeval.

Er gaan ook stemmen op om van veiligheid een belangrijk criterium te maken in elke overheidsaanbesteding en een verplicht vak in elke bouwopleiding in het middelbaar en het hoger onderwijs.

Het is niet eenvoudig om de beroepsrisico’s in de bouw te controleren. De complexiteit van de handelingen tijdens het werk, het bijzondere en atypische karakter van een bouwplaats en het feit dat verschillende activiteiten plaatsvinden op dezelfde werkplek maken het tot een uitdaging. Samen met onze onder- en nevenaannemers, leveranciers en werknemers streven we ernaar om van iedere werf een veilige werkplek te maken.