nieuws
02.12.2021

Wyckaert behaalt ISO 45001 certificaat 

Het certificaat bevestigt de toepassing van een managementsysteem voor het beheer van de gezondheid en de veiligheid met het oog op een effectieve beheersing van de arbeidsrisico’s gekoppeld aan een optimalisatie van de prestaties van de organisatie.

Wereldwijd sterven er iedere dag 7.600 mensen aan de gevolgen van werk gerelateerde ongevallen. Op jaarbasis zijn dat meer dan 2,7 miljoen doden. Daarnaast krijgen 374 miljoen mensen te maken met niet dodelijke werk gerelateerde ziekten of kwetsuren. Dit heeft naast een enorme impact op de slachtoffers en hun omgeving ook economische gevolgen.

 

ISO 45001

ISO heeft daarom een nieuw kader gecreëerd om de veiligheid te verhogen, de risico’s te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren op de werkvloer. De nieuwe norm, ISO 45001, is opgesteld met de input van experts uit meer dan 70 landen. Het hanteert een risico gebaseerde benadering die zorgt voor effectiviteit en ondergaat voortdurende verbetering om te voldoen aan de steeds veranderende context van een organisatie.

 

Andere certificaten 

Wyckaert behaalde recent het ISO – 45001 certificaat. Daarnaast zijn we ook houder van onderstaande certificaten:

  • ISO 9001: het certificaat is een maatstaf is voor transparantie, betrouwbaarheid en kwaliteit binnen de organisatie.  Het behalen van dit certificaat garandeert een kwalitatieve dienstverlening.
  • ISO 14001: beheersysteem voor het evalueren, verbeteren en rapporteren van milieuprestaties en de opvolging van de conformiteit aan milieuwetgeving.
  • Milieucharter Oost-Vlaanderen: bedrijven die dit charter behalen leveren meer inspanningen en gaan verder dan wat strikt noodzakelijk is op vlak van milieu.
  • Charter Duurzaam Ondernemen: honoreert inspanningen op vlak van veiligheid en mensvriendelijk ondernemen.
  • Charter der Woningbouwers: garandeert klanten o.a. dat de aannemer op technisch, economisch, en financieel vlak een gezonde onderneming is die correct handelt.