nieuws
03.10.2021

Wyckaert ademt duurzaamheid

Het magazine VOKA Oost-Vlaanderen publiceerde onlangs een artikel over de inzet van Wyckaert op het vlak van duurzaamheid.
Duurzaamheid

Duurzaamheid is een hip woord. Zo gretig gebruikt door marketeers dat het een containerbegrip dreigt te worden. Bij Wyckaert bouwen we echter al langer dan vandaag een duurzaamheidsverhaal uit aan de hand van concrete realisaties.

 

Concrete realisaties

Ons kantoorgebouw met BEO veld, WADI systeem, groenvoorziening… is reeds uitvoerig beschreven in de pers. Ook onze samenwerking met WerfWater om grondbemalingswater te recupereren werd reeds eerder toegelicht.

 

Een blijvend engagement

We zijn overtuigd van het feit dat elk bedrijf, groot of klein, op termijn duurzamer zal moeten worden om succesvol te zijn en te kunnen blijven bestaan .

De implementatie van duurzaamheid in alle afdelingen van het bedrijf is geen kant en klaar verhaal, maar vraagt een voortdurende inspanning.

Wyckaert ziet het als een opportuniteit en een plicht om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en bij te dragen aan het veiligstellen van de toekomst voor de volgende generaties. We willen ons dan ook proactief inzetten om duurzaamheid binnen de bouwsector mee verder vorm te geven.