nieuws
02.21.2019

Start nieuwbouw kantoorgebouw en loodsen Wyckaert

In het kader van het nieuwbouwproject van Wyckaert, omvattende de volledige afbraak van de bestaande bedrijfsgebouwen en de nieuwbouw van 4.400 m² loodsen en 2.500 m² kantoorgebouw, werd er op 21/02/19 gestart met de fase 1 van de werken.

Deze eerste fase omvat de afbraak van een eerste deel loodsen en de vernieuwing én uitbreiding van 2.500 m² bedrijfsgebouwen. De nieuwe loodsen worden uitgevoerd in een prefab betonstructuur waarvan vandaag de eerste kolommen werden geplaatst.

Het einde van de eerste bouwfase is voorzien einde mei zodat in de maand juni de verhuis naar dit nieuwbouwgedeelte kan georganiseerd worden.

Na het bouwverlof zal fase 2 van het project opgestart worden om klaar te zijn tegen het bouwverlof van 2020.

We zijn uitermate fier te kunnen aankondigen dat dit nieuwbouwproject het eerste gebouw is dat door Wyckaert onder het LEAN-principe zal worden gerealiseerd. Het volledige projectteam kreeg hiervoor een opleiding bij Arpa in Nederland. We zijn ervan overtuigd op deze manier de doorlooptijd van het project drastisch te kunnen terugdringen, dit alles in nauwe samenwerking met al onze bouwpartners die mee in het LEAN-bad worden getrokken.

Uiteraard volgen de komende maanden updates van de vooruitgang der werken alsook meer details met betrekking tot de duurzaamheid én energievriendelijkheid van deze nieuwbouw.