nieuws
02.24.2020

Oplevering project Berkenhof te Ninove

Op 14/02/20, werd het project Berkenhof te Ninove voorlopig opgeleverd. Het project bestaat uit 37 wooneenheden. De uitgevoerde werken omvatten ruwbouw, afwerking, technieken en omgevingsaanleg.
Berkenhof – een sociaal project

De sociale huisvestingsmaatschappij Ninove-Welzijn werkte voor het project Berkenhof samen met VZW Fiola, een dienst die ondersteuning op maat biedt aan personen met een beperking en hun netwerk.  VZW Fiola is geen onbekende voor Wyckaert. In 2017 werd vzw De Tandem een jaar lang tot goed doel van Wyckaert gekozen en werden er allerlei acties voor hen georganiseerd. Op 01 januari 2018 ging De Tandem in zee met een aantal partners onder de naam VZW Fiola.

De wooneenheden zijn aangepast of aanpasbaar aan de behoeften van ouderen, rolstoelgebruikers en mensen met een beperking. 

Een aantal appartementen werd opgenomen in de lijst van het lokaal toewijzingsreglement voor 65-plussers. Daarnaast zijn er wooneenheden bestemd voor jonge mensen en jonge gezinnen. De buitenstraat werd gecreëerd om het contact tussen de bewoners te bevorderen.

Met onder meer dit project streeft de bouwheer naar een geïntegreerd en gedragen lokaal woonbeleid.