nieuws
11.22.2018

Odisee Hogeschool op werfbezoek bij Wyckaert

Traditiegetrouw nodigt Wyckaert een aantal scholen uit om op werfbezoek te komen. We vinden het belangrijk om jongeren de kans te geven de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. Daarom organiseren we naast stages ook werfbezoeken.

 

De studenten kregen uitleg over wat nu precies een soil-mixwand is en hoe deze praktisch uitgevoerd wordt. Ook de bemaling werd verder toegelicht. De leerlingen konden “live” volgen hoe de uitvoering van trekankers verloopt. Daarnaast werden een aantal aandachtspunten om eventuele latere waterinfiltratie te voorkomen besproken.

Naast het zuivere bouwtechnisch gebeuren werd ook het milieutechnisch aspect belicht. Ook de werking en structuur van Wyckaert kwamen aan bod. De preventieadviseur rondde af met een woordje over het belang van veiligheid op de werf.

Een ervaring rijker trokken de studenten huiswaarts om zich de komende weken te concentreren op de examenperiode, waarbij we hen alvast veel succes toewensen.