nieuws
03.27.2019

Noodoefening in het kader van BREEAM

In Gent bouwen we een kantoorgebouw met een ondergrondse parking in opdracht van Securex. Bij de verwezenlijking van dit project maken we gebruik van de BREEAM methode (Building Research Establishment Assessment Method).

BREEAM is een duurzaamheidskenmerk voor het realiseren van een duurzaam gebouw met een minimale milieuimpact.

 

In het kader van deze methode dienden we een simulatie van een ongeval op de werf in samenwerking met de brandweer van Gent te organiseren. Er werd een zwaar ongeval in scene gezet waarbij een slachtoffer terecht kwam onder verschillende bekistingspanelen die omgewaaid waren tijdens een hevige windstoot. Het werfteam diende alarm te slaan en de nooddiensten op te vangen en deze naar het slachtoffer te brengen.

 

Het doel van deze oefening was na te gaan welke evacuatie- en reddingstechnieken er dienden gebruikt te worden en hoeveel tijd de hele operatie in beslag zou nemen.

Na de oefening volgde een nabespreking met het voltallige werfteam en de brandweer. Een leerrijke ervaring voor beide partijen.