nieuws
03.29.2018

Meiviering WZC De Samaritaan te Nukerke

Eind maart werd het hoogste punt van fase 1 van deze nieuwbouw bereikt. Traditiegetrouw het moment om de “mei te steken” en alle bouwmedewerkers te bedanken voor hun inzet en geleverde prestaties bij een hapje en een drankje.

Zes maanden geleden ging Wyckaert van start met de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum “De Samaritaan” in Nukerke. De bestaande zorgcentra van Ouderenzorg Glorieux (De Samaritaan, Jericho en Sint-Leonard) die op deze site zijn ondergebracht worden vervangen door een nieuwbouw die in 2 fases wordt gerealiseerd.

Eind maart werd het hoogste punt van fase 1 van deze nieuwbouw bereikt. Traditiegetrouw het moment om de “mei te steken” en alle bouwmedewerkers te bedanken voor hun inzet en geleverde prestaties bij een hapje en een drankje.

De bouwwerkzaamheden gaan de komende maanden onverminderd voort. Tegen februari 2019 zal de eerste fase van de nieuwbouw gefinaliseerd worden en verhuizen de eerste negentig bewoners naar de nieuwbouw. Nadien volgen er afbraakwerken van een aantal bestaande gebouwen en wordt er gestart met de tweede nieuwbouw.

Het totale project telt 178 woongelegenheden in het klassieke woonzorgverblijf, 6 woongelegenheden voor kortverblijf, 30 assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum voor 10 personen. Er komen ook 4 woongelegenheden voor herstelverblijf.

Foto meiviering WZC De Samaritaan te Nukerke