nieuws
04.04.2019

LEAN methode toegepast bij nieuwbouw kantoren Wyckaert

Het nieuwbouwproject van Wyckaert zal volgens het LEAN-principe gerealiseerd worden. LEAN is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen.

In het kader van het nieuwbouwproject van Wyckaert werd er enkele weken geleden gestart met de eerste fase. Deze eerste fase omvat de afbraak van een eerste deel loodsen en de vernieuwing én uitbreiding van 2.500 m² bedrijfsgebouwen. De nieuwe loodsen worden uitgevoerd in een prefab betonstructuur.

Dit nieuwbouwproject zal volgens het LEAN-principe gerealiseerd worden. Enkele fundamentele verschillen binnen deze methode tegenover onze huidige manier van werken:

 

  1. Vóór de aanvang van de werken worden de onderaannemers betrokken bij het opstellen van de algemene planning. Er wordt rekening gehouden met hun eisen, in overleg met alle betrokken onderaannemers. De algemene planning wordt wel nog steeds aangestuurd door de hoofdaannemer die in het begin de belangrijkste mijlpalen vastlegt. Aangezien de onderaannemer betrokken wordt vóór de start der werken heeft dit een impact op ons huidig aankoopproces. We zullen alle onderaannemers in het beginstadium van de werf reeds moeten aanstellen. Er wordt bewust meer voorbereidingstijd uitgetrokken alvorens effectief de spade in de grond te steken.

 

  1. Deze algemene planning wordt gaandeweg opgedeeld in een dagplanning waarin iedere partij aanduidt wat hij doet, waar en welke middelen hij nodig heeft. Deze dagplanning wordt niet opgesteld door de hoofdaannemer maar door de ploegbazen van de onderaannemers. De grotere betrokkenheid van de ploegbazen resulteert o.a. in meer respect voor éénieders werk.

 

  1. De dagplanning wordt dagelijks opgevolgd gedurende een kort overlegmoment tussen alle ploegbazen. Waar nodig wordt deze bijgestuurd en worden de pijnpunten onmiddellijk aangepakt.

 

Wanneer we bovenstaande vertalen naar de nieuwbouw van Wyckaert werd er op een gegeven moment gelijktijdig in het ene deel prefab geplaatst, in het andere deel het dak dichtgelegd en in een derde deel grondwerk voor het leggen van de vloerplaat uitgevoerd. De doorlooptijd van het project kan op deze manier drastisch teruggedrongen worden.  Ook voor de onderaannemer is deze methode een win-win situatie omdat het alle partijen dwingt tot efficiënt werken.

 

Foto 1: week 1 na afbraak – de eerste kolommen van de loods worden geplaatst

Foto 2: week 2 na afbraak

Foto 3: week 3 na afbraak – de eerste dakspanten worden geplaatst

Foto 4: week 4 na afbraak

Foto 5: week 5 na afbraak – in deel 1 wordt de prefab geplaatst, in deel 2 wordt het dak dichtgelegd en in deel 3 wordt het grondwerk voor de vloerplaat uitgevoerd.