nieuws
06.11.2020

Wyckaert stelt water ter beschikking aan buurtbewoners

Vlaanderen heeft één van de laagste waterbeschikbaarheden per inwoner. Dit komt door een combinatie van een hoge bevolkingsdichtheid en een relatief beperkte aanwezigheid van oppervlakte- en grondwater.

De klimaatverandering brengt dit fragiele evenwicht uit balans en zorgde reeds voor extreme droogte in de zomers van 2011, 2017 en 2018. De economische gevolgen zijn niet te onderschatten.

 

Hergebruik van water

Waar het kan draagt Wyckaert graag zijn steentje bij aan het behoud van ons milieu. Op onze werf in Aalst waar we 40 appartementen, 2 handelsruimtes en 6 woningen bouwen wordt het weggepompte grondwater opgevangen in een watervat en ter beschikking gesteld van de buurtbewoners. Het water is niet drinkbaar, maar kan gebruikt worden om regenputten op te vullen en planten water te geven.

 

Charter Duurzaam Ondernemen

Dit initiatief sluit perfect aan bij het Charter Duurzaam Ondernemen dat Wyckaert in 2019 voor de vierde maal behaalde. Bedrijven die zich verbinden aan dit Charter leveren meer inspanningen dan wat strikt wettelijk vereist is inzake milieu, veiligheid en mensvriendelijk ondernemen. Ze engageren zich om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën te gebruiken.