nieuws
06.25.2020

Wyckaert blijft verder inzetten op duurzaam ondernemen

Voor het vijfde jaar op rij engageert Wyckaert zich om het Charter Duurzaam Ondernemen te behalen.
Charter Duurzaam Ondernemen

We zetten ons in om minimaal 10 acties te ondernemen rond de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, met minimaal 1 actie binnen 4 van de 5 P’s: People, Prosperity, Planet, Peace and Partnership.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende jaren. In deze ambitieuze en grensverleggende taak speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol. Ook Wyckaert heeft zich geëngageerd om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te gebruiken als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën.

 

Een aantal streefdoelen inzake milieu

We streven ernaar om dit jaar nog meer in te zetten op het rationeel gebruik van water, energie en brandstoffen. Bij het bouwen van het nieuwe kantoorgebouw van Wyckaert werd er van meet af aan voluit gekozen voor duurzaamheid. Er werd een BEO-veld aangelegd. Dat betekent dat er energie uit de bodem wordt onttrokken om de gebouwen te koelen en te verwarmen. In combinatie met de zonnepanelen zorgen deze moderne technieken ervoor dat we bijna volledig onafhankelijk in onze energiebehoeften kunnen voorzien.

Ook op onze werven besteden we aandacht aan het ecologisch en economisch verantwoord omgaan met water, energie en brandstoffen. Zo hebben we op een werf in Aalst het weggepompt water ter beschikking gesteld van buurtbewoners. Het water is niet drinkbaar, maar kan gebruikt worden om regenputten op te vullen en planten water te geven.

Daar blijft het niet bij. Wyckaert heeft zich aangesloten bij een platform dat aanbieders van bemalingswater in contact brengt met bedrijven die water nodig hebben.

We ondernemen ook concrete acties in de andere domeinen die de VN vooropstelt, maar daarover meer in een volgend artikel.