nieuws
01.31.2020

Digitalisering binnen Wyckaert

Digitaal is het nieuwe normaal in onze huidige samenleving. Ook in de bouwsector dringt de digitalisering steeds verder door.
Wyckaert en digitalisering 

Wyckaert voerde in 2005 een doorgedreven informatisering van alle bedrijfsprocessen door via de implementatie van ERP. Later volgde de introductie van een gebruiksvriendelijk informatieuitwisselingsplatform Bricsys waarbij alle partijen die instaan voor het bouwproject in direct contact staan met elkaar. In 2019 bundelde Wyckaert een aantal eerder genomen initiatieven binnen een interne studiedienst om zo een antwoord te kunnen bieden op de steeds hogere eisen die zowel overheid, bouwheren, architecten als studiebureaus stellen.

 

BIM

Binnen de interne studiedienst gaat er veel aandacht uit naar BIM. BIM (Building Information Modeling) is een methode om gegevens uit te wisselen tussen de verschillende bouwpartners, door het hele proces op een gestructureerde manier te organiseren en gebruik te maken van 3D digitale bouwmodellen. Concreet creëert BIM een model van een constructie, dat niet meer bestaat uit een verzameling lijnen maar uit digitale objecten. Deze zijn een weergave van de materialen en systemen: het buitenschrijnwerk, het dak, een muur, een installatie… Daardoor ontstaat een getrouw beeld van het werkelijke verloop van de uitvoering. Aan de digitale objecten kan men informatie koppelen, zoals hun technische eigenschappen, hun relatie met andere objecten, de manier waarop ze geplaatst worden enzovoort.

 

Voordelen van BIM

Uit het digitale model kan men veel informatie afleiden. Daarnaast kan men simulaties uitvoeren, bijvoorbeeld om te onderzoeken welke invloed een scenario heeft op aspecten als natuurlijk licht, akoestiek en energieverbruik. Men kan met BIM in een vroeg stadium conflicten opsporen. Een wijziging van een object wordt immers automatisch in het hele model doorgevoerd. Op die manier kan men de faalkosten sterk terugdringen. Deze worden geschat op 5 tot 10 % van de omzet van bouwbedrijven, terwijl de winstmarge maar enkele procenten bedraagt. Een modelchecker staat toe om na te gaan of de gewenste kwaliteit gehaald wordt op het vlak van toegankelijkheid, brandveiligheid enzovoort. In combinatie met andere digitale tools zoals een smartbril, kan men de uitvoering nauwgezet controleren. Daarnaast is het een nieuwe manier om alle bouwpartners te laten samenwerken aan de creatie van een constructie, met inbegrip van alle onderaannemers. Dankzij deze nieuwe benadering kan men dubbel werk vermijden, de oorzaken van fouten en van inefficiëntie verminderen, beter anticiperen, het werk op de bouwplaats beter plannen, …

 

Opleveringen via Archisnapper

Bij de voorlopige oplevering van een project maken we gebruik van een app. Via de app kan je foto’s en opmerkingen toevoegen aan een plan en toewijzen aan een onderaannemer. Vanuit de tool kan eveneens gecommuniceerd worden met de onderaannemers, zodat de nodige aanpassingen of correcties kunnen ingepland en uitgevoerd worden. De onderaannemer krijgt alle informatie gebundeld in 1 verslag met tekst, foto’s en de exacte locatie. Het geheel wordt visueler en is een to do lijst van de uit te voeren taken.

 

 

De toekomst

Een afwachtende houding aannemen is niet meer aan de orde. Andere landen hebben van overheidswege ambitieuze plannen opgevat. Zo vindt er in het Verenigd Koninkrijk sinds 2011 een verregaande modernisering van de bouwsector plaats, met name dankzij de digitalisering. Hiermee willen de Britten de bouwkosten met 20 % doen afnemen, de uitvoeringstermijnen met 20 % verminderen en de patrimoniale beheerskosten met 20 % doen dalen. Finland, Noorwegen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk legden het gebruik van BIM op bij openbare werken in de bouwsector.

Wyckaert gelooft in digitalisering, zonder evenwel de kracht van het onmisbare vakmanschap en ambacht uit het oog te verliezen. We zijn van mening dat om het concurrentievermogen op peil te houden en om te kunnen blijven beantwoorden aan de verwachtingen van bouwheren, overheid en bouwpartners we blijvend moeten investeren in digitalisering.