nieuws
04.12.2021

Batterypack als extra stroombron op de werf

Wyckaert plaatst een batterypack op de werf Saffrou te Oudenaarde om de werf te voorzien van stroom en de CO² / NOx uitstoot te beperken.

Op de werf was er geen mogelijkheid om een netaansluiting te voorzien aangezien er in de buurt onvoldoende stroom was. Doorgaans wordt er in dergelijke gevallen door de bouwheer een netuitbreiding aangevraagd. Om de startdatum van het project echter niet in het gedrang te brengen greep Wyckaert de opportuniteit aan om een batterypack te plaatsen. Een win-win situatie voor zowel het milieu als de economie. 

 

Opstelling werf:

Werf met 3 torenkranen POTAIN MDT 268, 3 werfketen, een 7-tal bemalingspompen

Geen netaansluiting mogelijk

 

Oorspronkelijk voorzien:

 • 4 generatoren 150 kVA
 • 1 generator 150 kVA 24/24 voor pompen (50A continue load)
 • 3 generatoren ± 50u à 60u per week voor de torenkranen

 

Huidige hybride oplossing:

 • 1 generator 150 kVA 24/24 voor pompen
 • 1 Battery Pack Xtra Large aangesloten op deze generator voor 2 van de 3 kranen
 • 1 generator 150 kVA 50u à 60u voor 3de kraan

 

Besparing:

 • Eliminatie van 2 generatoren 150 kVA op de werf.
 • Dit komt neer op een 100 à 120 draaiuren op 150 kVA: ± 700 à 1300 liter diesel per week.

 

Ecologisch: 2640 gram CO²/liter x 1000 liter/week x 12 weken

 • er is ± 32 ton CO² bespaard

 

Economisch: 0,5 €/liter x 1000 liter/week x 12 weken

 • er is ± 6.000 € bespaard

 

Voordelen:

Geen geluid, geen uitlaatgassen ter hoogte van de torenkranen.

Naast CO² stoot de dieselgenerator ook andere stoffen uit zoals NOx, fijn stof, … ook deze worden vermeden.

 

De torenkraan wordt 24/24 gevoed vanuit de batterijen:

 • Geen condens- en vorstschade op de kraanonderdelen
 • Geen wachttijd tot de motoren zijn voorverwarmd
 • Garantie van de continuïteit door back-up systeem: indien de generator niet meer draait, kan men verder werken op de batterij. Dus bij onderhoud van de generator, kunnen de werken ongestoord doorgaan.