Disclaimer

Algemene Ondernemingen Robert Wyckaert NV levert de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op de website (www.wyckaert.eu) correct is. Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op onze website of die via dit systeem werd uitgewisseld foutloos, actueel en volledig is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of gedateerde informatie.

Tevens kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar de eigen website verwijst.

Ondernemingen Robert Wyckaert NV behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Algemene Ondernemingen Robert Wyckaert NV.

Wij bieden geen garantie betreffende de veiligheid van de website, noch kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Deze gegevens op deze website zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom. Deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Algemene Ondernemingen Robert Wyckaert NV. Wij behouden alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie.